Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU

Osoby zwiedzające park przy muzeum zobowiązane są do przestrzegania poniższego regulaminu.

11 października 2021
Czytaj więcej o: REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022” II

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum w Lewkowie, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Wybrana oferta będzie podstawą zawarcia umowy. Miejscem badania jest siedziba muzeum w Lewkowie. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta pokrywa oferent.

27 września 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022” II

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum w Lewkowie, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wybrana oferta będzie podstawą zawarcia umowy. Miejscem badania jest siedziba Muzeum w Lewkowie. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta pokrywa oferent.

20 września 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022”