Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Opublikowano w dniu

Ogłoszenie nr 500272639-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo Parkowy: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 599754-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

28 listopada 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Opublikowano w dniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.