Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum w Lewkowie

  1. Dane zamawiającego

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

  1. Kwiatkowska 6c, Lewków

63-410 Ostrów Wielkopolski

tel. 062 733 87 92

e-mail: info@muzeumwlewkowie.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum w Lewkowie. Szczegółowa informacja o systemach zawarta została w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego – zestawienie urządzeń.

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum w Lewkowie

REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU

Osoby zwiedzające park przy muzeum zobowiązane są do przestrzegania poniższego regulaminu.

11 października 2021
Czytaj więcej o: REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU

Wprowadzenie cennika za fotografowanie na terenie parku

Zarządzenie Nr 9/2021


Dyrektora Muzeum w Lewkowie z dnia 04 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłat za fotografowanie w parku.
Na podstawie §11 ust. 2 pkt 6 statutu Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzam co następuje:

5 października 2021
Czytaj więcej o: Wprowadzenie cennika za fotografowanie na terenie parku