Muzeum w Lewkowie - Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko edukator muzealny

10 stycznia 2023

Muzeum w Lewkowie-Zespół Pałacowo-Parkowy zatrudni pracownika na stanowisko: edukator muzealny. Miejsce pracy: Muzeum w Lewkowie-Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Ostrów Wielkopolski, wymiar pracy: 1 etat.

Zadania:

 • Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych
 • Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
 • Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.
 • Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
 • Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach.
 • Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
 • Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe o profilu humanistycznym, preferowane kierunki: muzealnictwo, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu edukacyjnych zajęć w Muzeum lub innej instytucji kultury - plastycznych/rękodzielniczych/twórczych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi/seniorami,
 • Udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy w muzeum.
 • Znajomość historii Rodziny Lipskich i Pałacu w Lewkowie oraz ogólna wiedza historyczna, o sztuce, kulturze etc.
 • Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.
 • Zdolności manualne.
 • Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Etyka zawodowa i profesjonalizm.
 • Obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office oraz podstawowych nowych mediów i narzędzi do komunikacji online.

 

 

 

       Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy − umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy − pełny etat
 • Miejsce pracy – Muzeum w Lewkowie- Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Kwiatkowska 6c,   63-410 Ostrów Wielkopolski

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko: Edukator muzealny.

………………………………………………………………..
własnoręczny podpis”.

Dokumenty należy składać do 20 stycznia  2023 r. – dostarczyć w zaklejonej kopercie do siedziby biura Muzeum w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Ostrów Wielkopolski lub przesłać pocztą na adres: Muzeum w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem oferta pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lewkowie
Data utworzenia:2023-01-10
Data publikacji:2023-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor Muzeum w Lewkowie - Sylwia Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:Norbert
Liczba odwiedzin:1173