Dostawa wyposażenia multimedialnego oraz wyposażenia wystawy stałej do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo-Parkowego III